75 734 72 99               biuro@grafboleslawiec.pl

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

W celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez PHU "GRAF" Jadwiga Mocna, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

 1. Administratorem danych jest PHU "GRAF" Jadwiga Mocna, ul. Generała Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 28, 59-700 Bolesławiec, NIP PL6121333778, REGON 230852363.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przewarzane w celu:
 1. realizacji umowy zawartej pomiędzy PHU GRAF Jadwiga Mocna na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO;
 2. marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia umowy.
 2. Pana/Pani dane będą udostępniane podmiotom:
 1. zewnętrznym współpracującym z Administratorem na mocy stosownych umów powierzania przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych
  i organizacyjnych zapewniających ochronę danych;
 2. innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 roku jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt
  z Administratorem: biuro@grafboleslawiec.pl.
 4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy lub zlecenia.